საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ინფორმაცია სამინისტროს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ