სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში

2016 წლის აპრილისთვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში დასაქმებულია 291 მოსამსახურე, აქედან 178 ქალი და 113 კაცი.

კატეგორიების მიხედვით:

  • დიპლომატიურ თანამდებობაზე – 202 მოსამსახურე, აქედან 116 ქალი და 86 კაცი.
  • ადმინისტრაციულ-ტექნიკურ თანამდებობაზე – 89 მოსამსახურე, აქედან 62 ქალი და 27 კაცი.

2016 წლის აპრილისთვის საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში დასაქმებულია 318 მოსამსახურე, აქედან 115 ქალი და 203 კაცი.

კატეგორიების მიხედვით:

  • დიპლომატიურ თანამდებობაზე – 255 მოსამსახურე, აქედან 93 ქალი და 162 კაცი.
  • ადმინისტრაციულ-ტექნიკურ თანამდებობაზე – 63 მოსამსახურე, აქედან 22 ქალი და 41 კაცი.