საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ინფორმაცია სამინისტროს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ