საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ინფორმაცია სამინისტროს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ