საკონსულო დეპარტამენტის სიახლეები

უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა შესვლისთვის სპეციალური საშვების მიღების საფუძვლები

2015 წლის 16 სექტემბერს მიღებული N 722 დადგენილებით, უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის მიერ შეტანილ იქნა ცვლილებები უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლისა და ტერიტორიიდან გასვლის წესში.


საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ

თურქეთის რიგ რეგიონებში უკანასკნელ პერიოდში გახშირებული ტერორისტული აქტებიდან და თავდასხმებიდან გამომდინარე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ურჩევს საქართველოს მოქალაქეებს, თავი შეიკავონ თურქეთის აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ პროვინციებში გადაადგილებისგან.  


ბელარუსის საბაჟო კანონმდებლობის შესახებ

ბელარუსის კანონმდებლობის თანახმად, დეკლარირების გარეშე 10 000 აშშ დოლარზე მეტი თანხის ქვეყანაში შეტანა ან გატანა აკრძალულია


MERS - ახლო აღმოსავლეთის რესპირატორული სინდრომი

2015 წლის აპრილის ბოლოდან დღემდე კორეის რესპუბლიკაში ფიქსირდება ე.წ. ახლო აღმოსავლეთის რესპირატორული სინდრომით (MERS) დაავადების პირველი შემთხვევები. კორეის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემების თანახმად, მიმდინარე ეტაპზე, ფიქსირდება MERS-ით დაავადების და ვირუსისგან გარდაცვალების შემთხვევები.


უკრაინის მინისტრთა კაბინეტმა დაამტკიცა უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის და ტერიტორიიდან გასვლის წესი

2015 წლის 4 ივნისის #367 დადგენილებით უკრაინის მინისტრთა კაბინეტმა დაამტკიცა უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის და ტერიტორიიდან გასვლის წესი. 


საქართველოში აკრედიტებული შენგენის წევრი ქვეყნების საკონსულო დაწესებულებები სავიზო ინფორმაციის ერთიანი სისტემით სარგებლობას იწყებენ

2015 წლის 23 ივნისიდან საქართველოში აკრედიტებული შენგენის წევრი ქვეყნების საკონსულო დაწესებულებები დაიწყებენ სავიზო ინფორმაციის ერთიანი სისტემით სარგებლობას (VIS).


​უკრაინის მინისტრთა საბჭოს გადაწყვეტილება გარკვეული სასაზღვრო პუნქტების დახურვის შესახებ

2015 წლის 18 თებერვალს, უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება უკრაინის სახლმწიფო საზღვარზე გამშვები პუნქტების დახურვის თაობაზე დონეცკის, ლუგანსკის, სუმის, ხარკოვის და ჩერნიგოვის ოლქებში, დანართში მოცემული ჩამონათვალის თანახმად. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო სამსახურის დეპარტამენტი...


უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის განკარგულება ლუჰანსკისა და დონეცკის საკონტროლო-გამშვები პუნქტების დახურვის შესხებ

უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის განკარგულებით დროებით დაიხურა ლუჰანსკისა და დონეცკის ოლქების ტერიტორიაზე, სახელმწიფო საზღვარზე არსებული გამშვები პუნქტებისა და კონტროლის პუნქტი.


აზერბაიჯანის კონფლიქტურ ტერიტორიაზე შესვლის წესის შესახებ

აზერბაიჯანის კანონმდებლობის შესაბამისად, აზერბაიჯანის ხელისუფლების თანხმობის გარეშე ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში შესვლისა და გამოსვლის წესის დარღვევისათვის გათვალისწინებულია სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და დამრღვევებს  შეეზღუდებათ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება.


აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სამუშაო სფეროების სია, სადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ნებართვის გარეშე შეუძლიათ მუშაობა

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 04.12.2014 წლის N387 გადაწყვეტილების შესაბამისად, „წლის განმავლობაში 90 დღეზე მეტ ხანს აზერბაიჯანში მივლინებაში მყოფი უცხოელებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების სამუშაო სფეროების სია, სადაც არ მოეთხოვებათ სამუშაო ნებართვა“ საფუძველზე, უცხო ქვეყნის (მათ შორის საქარ...


 <  1 2 >