სავიზო ინფორმაცია აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეებს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გასამგზავრებლად ვიზა არ ესაჭიროებათ.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.gov.az

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურის ვებ–გვერდი: http://www.migration.gov.az

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში უცხოური ვალუტის შეტანა-გატანის ახალი რეგულაციები ამოქმედდა