სავიზო ინფორმაცია ვანუატუში წასვლის მსურველი საქართველოს მოქალაქეთათვის:

http://www.governmentofvanuatu.gov.vu