სავიზო ინფორმაცია მონტენეგროში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

 

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება მონტენეგროში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

C ტიპის ვიზა (90 დღემდე მოკლევადიანი) გაიცემა ქ.თბილისში ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

გრძელვადიანი D ტიპის ვიზა (91 დან 365 დღემდე) გაიცემა ქ.მოსკოვში (რუსეთის ფედერაცია) მონტენეგროს საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საქართვლოს მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობენ შენგენის წევრი ქვეყნის მიერ გაცემულ მოქმედ ვიზას, მონტენეგროს ტერიტორიაზე 7 დღემდე ყოფნისათვის არ ესაჭიროებათ მონტენეგროს ნაციონალური ვიზა.

მოკლევადიანი ვიზა გაიცემა ქ.თბილისში ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

 • საელჩოში საბუთების ჩაბარება უნდა მოხდეს უშუალოდ განმცხადებლის მიერ;
 • სავიზო განაცხადის ფორმა http://www.mfa.bg/en/25/pages/view/3033;
 • პასპორტი მოქმედი შემდეგი 3 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
 • მოქმედი ვიზების ასლები;
 • 1 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე თეთრ ფონზე;
 • სამოგზაურო დაზღვევა არანაკლებ 30 000.00 ევროსი რომელიც ფარავს მთლიანად მთელ შენგენის სივრცეს (ორიგინალი და მისი ასლი);
 • დახურული ბილეთის ჯავშანი (ორიგინალი და ასლი ელექტრონული ბილეთის);
 • თუ გიწვევთ ნათესავი, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ: დაბადების მოწმობა ნოტარიულად დამოწმებული შესაძებელია დოკუმენტის აპოსტილი იქნას მოთხოვნილი);
 • ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურ/ბულგარულ ენებზე ნოტარიუსის მიერ ნათარგმნი და დამოწმებული (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით).
 • ფინანსური უზრუნველყოფა (მაგ: უკანასკნელი 6 თვის ხელფასის ამონაწერი, საკრედიტო ბარათის და საბანკო ანგარიშის შესახებ ცნობა).
 • სასტუმროს ჯავშანი;
 • ბილეთის ჯავშანი;
 • საკონსულო მოსაკრებლის გადახდის თაობაზე შესაბამისი გადახდის ქვითარი;
 • არასრულწოვანის შემთხვევაში;
 • დაბადების მოწმობა ორიგინალი;
 • მშობლების თანხმობა შვილის მგზავრობაზე ბულგარეთში ინგლისურად/ბულგარულად ნათარგმნი და დამოწმებული;

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

ქ.თბილისში ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩოს კოორდინატები:
დ.აღმაშენებლის გამზ.61, თბილისი
ტელ: +99532 91-01-94 (95)
ფაქსი: +99532 91-02-70
ელფოსტა: Embassy.Tbilisi@mfa.bg

ქ.მოსკოვში (რუსეთის ფედერაცია) მონტენეგროს საელჩოს საკონსულო სამსახურის კოორდინატები:
Mitnaja 3, office 23-25, entrance no. 2,
119049 Moscow
Telephone: +7 495 230-18-65

მონტენეგროს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mip.gov.me/en/