სავიზო ინფორმაცია ნეპალში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ნეპალში გამგზავრების მსურველ საქართველოს მოქალაქეს ვიზის მიღება შეუძლია ნეპალის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის მომენტში.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ქ.ბერლინში ნეპალის საელჩოს ვებ–გვერდზე: http://www.nepalembassy-germany.de/

ნეპალის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mofa.gov.np