სავიზო ინფორმაცია პაკისტანის ისლამურ რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mofa.gov.pk/

პაკისტანში გასამგზავრებელი ვიზის მიღება შესაძლებელია ქ. ბაქოში არსებული საელჩოს მეშვეობით: http://www.mofa.gov.pk/