სავიზო ინფორმაცია ტრინიდადსა და ტობაგოში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ტრინიდადი და ტობაგოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.foreign.gov.tt/

ქ.ჟენევაში ტრინიდადი და ტობაგოს წარმომადგენლობის ვებ–გვერდი: http://www.ttperm-mission.ch/visainfo.html