სავიზო ინფორმაცია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ქ.ბუდაპეშტში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის საელჩოს ვებ–გვერდი: http://centrafricaine.info/hu/