საკონსულო დეპარტამენტის ცხელი ხაზი


საქართველოს მოქალაქეთა და უცხოელთა მიღება ხორციელდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტში, შ. ჩიტაძის ქუჩა 6, მოქალაქეთა მისაღებში სამუშაო დღის განმავლობაში 10:00-დან 13:00 საათამდე.

საკონსულო დეპარტამენტის ცხელი ხაზის ნომერია: (+995 32) 294 50 50

ამ ნომერზე საკონსულო საკითხებზე სატელეფონო კონსულტირება შესაძლებელია სამუშაო დღის განმავლობაში 09:00-დან 18:00 საათამდე. ხოლო, გადაუდებელ და ფორს-მაჟორულ სიტუაციებში 18:00 საათის შემდეგ, ასევე, დასვენების დღეებში.

ელექტრონული ფოსტის მისამართია: [email protected]