საკონსულო დეპარტამენტის ცხელი ხაზი

საქართველოს მოქალაქეთა და უცხოელთა მიღება ხორციელდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტში, შ. ჩიტაძის ქუჩა 6, მოქალაქეთა მისაღებში სამუშაო დღის განმავლობაში 10:00-დან 13:00 საათამდე.

საკონსულო დეპარტამენტის ცხელი ხაზის ნომერია: (+995 32) 294 50 50;

გადაუდებელ და ფორს-მაჟორულ შემთხვევებში, დასვენების დღეებში 24 საათის განმავლობაში, საკონსულო დეპარტამენტის ქოლ-ცენტრს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შემდეგ ნომერზე: (+995) 595 88 38 12

ელექტრონული ფოსტის მისამართია: consulinfo@mfa.gov.ge