საგანგებო დავალებათა ელჩები

 

საგანგებო დავალებათა ელჩი - ირაკლი გივიაშვილი

  • საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის (2014-2020)  და საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014-2015) იმ დებულებების განხორციელებაზე მუშაობა, რომლებიც ვალდებულებას აკისრებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მისი კომპეტენციიდან გამომდინარე.
  • ყოველკვარტლური ანგარიშების მომზადება საქართვველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე.
  • მთავობათშორისი საერთაშორისო ორგანიზაციების საერთაშორისო სახელშეკრულებო ორგანოებთან (Treaty-Monitoring Bodies) მუშაობა.
  • ევროკავშირთან ადამიანის უფლებებზე დიალოგზე მუშაობა.
  • ეუთო-ს ადამიანური განზომილების (მესამე განხომილების) საკითხებზე მუშაობა.

საგანგებო დავალებათა ელჩი - შოთა ღვინერია

მუშაობს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის:

  • ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის სტრატეგიული და კონცეპტუალური დაგეგმვა.
  • ნატო-ს წევრ სახელმწიფოებში საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა.
  • ჰიბრიდული საფრთხეების შეკავების მიმართულებით ნატო-სთან და მოკავშირეებთან თანამშრომლობის გააქტიურება.

ნატო-სთან რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე დიალოგის ხელშეწყობა შესაბამისი ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატების გამოყენებით.