საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი - თამარ ბერუჩაშვილი

თამარ ბერუჩაშვილი დაიბადა 1961 წლის 9 აპრილს ქ. თბილისში

განათლება

2002-2006 წწ. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ასპირანტურა. კვალიფიკაცია - ეკონომიკის დოქტორი

2002-2006 წწ. კარლტონის უნივერსიტეტი, პროფესიული ტრეინინგი - კომერციული დიპლომატია – ოტავა, კანადა

1996-1998 წწ. ინდიანას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო და შედარებითი ურთიერთობების ფაკულტეტი. 1998 წ. საჯარო ადმინისტრირების მაგისტრი (MPA) –ბლუმინგტონი, ინდიანა, აშშ

1992-1993 წწ. ლიმერიკის უნივერსიტეტი, პროფესიული ტრენინგი - ევროპათმცოდნეობა და ინგლისური ენა – ლიმერიკი, ირლანდია

1991-1992 წწ. იუნესკოს საერთაშორისო მენეჯმენტის ცენტრი, პროფესიული ტრენინგი - მენეჯმენტი, საერთაშორისო ურთიერთობები – თბილისი, საქართველო

1978-1985 წწ. მოსკოვის პ. ლუმუმბას სახ. ხალხთა მეგობრობის უნივერსიტეტის  ფიზიკა-მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, უცხო ენათა ფაკულტეტი (ფრანგული ენა)

კვალიფიკაცია – ქიმიკოსი - მკვლევარი, საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგი, თარჯიმანი

შრომითი გამოცდილება

2014 წლის 11 ნოემბრიდან - საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი

2013 წლის 4 აპრილი - 2014 წლის ნოემბერი - საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე

10/2012-03/2013 წწ. ევროპულ და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე

01/2011-10/2012 წწ. ვიცე-პრემიერის, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მთავარი მრჩეველი

12/2004-01/2011 წწ. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე

02/2004-12/2004 წწ. სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

12/2003-02/2004 წწ. სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია

06/2000-12/2003 წწ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე

1998-2000 წწ. ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი

06/1998-08/1998 წწ. საქართველოს ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების  მინისტრის მოადგილე

05/1997-08/1997 წწ. დოქტორ ზბიგნევ ბზეჟინსკის ოფისი, ანალიტიკოსი – ვაშინგტონი, აშშ

1994-1996 წწ. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სამინისტროს ევროკავშირის ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამა ტასისის (TACIS) საკოორდინაციო ბიუროს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე

1992-1994 წწ. საქართველოს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების სახელმწიფო კომიტეტის ევროკავშირის ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამა ტასისის (TACIS) საკოორდინაციო ბიუროს ადმინისტრატორი

1990-1992 წწ. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სამინისტროს საერთაშორისო თანამშრომლობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

1986 -1990 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, ი. ქუთათელაძის სახელობის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

სამეცნიერო / აკადემიური გამოცდილება

24/01/2011 წ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება - ასოცირებული პროფესორი

2010 წლის გაზაფხულის სემესტრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი; სამაგისტრო კურსი - ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა

2007-2010 წწ. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მოწვეული პროფესორი; სამაგისტრო კურსი - ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა

2006-2009 წწ. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) პროფესორი, სამაგისტრო კურსი - საერთაშორისო ვაჭრობა და განვითარება

04/2007-03/2008 წწ. გრენობლის უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ცენტრის მოწვეული პროფესორი; სამაგისტრო ლექციების კურსი - ევროკავშირის დახმარების პოლიტიკა: საქართველოს გამოცდილება - გრენობლი, საფრანგეთი

2000-2009 წწ. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის დეპარტამენტის მოწვეული პროფესორი; სამაგისტრო კურსი - კომერციული დიპლომატია და საერთაშორისო სავაჭრო პოლიტიკა

2006 წელს დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა ეკონომიკის დოქტორის წოდება

2000 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას. ამჟამად არის ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

2000 წელს მიენიჭა საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის რანგი

მიღებული ჯილდოები

03/2006 - ფონდის „ღია საზოგადოება“  გრანტი ევროპული პრიორიტეტების შესახებ საზოგადოებრივი აზრის კვლევებისთვის

 06/2002 - აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ჯილდო ედმუნდ მასკის პროგრამის "Freedom Support Act" სტიპენდიისთვის - საქართველოს ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში განსაკუთრებული ლიდერობისთვის

04/2000 - საქართველოს პრეზიდენტის მადლობა მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციაში საქართველოს გაწევრიანებაში გაწეული წვლილისთვის

05/1996 - აშშ-ს მთავრობის ედმუნდ მასკის პროგრამის "Freedom Support Act" სტიპენდია

არის საჯარო ადმინისტრირების ამერიკული საზოგადოების წევრი; საქართველოს საინფორმაციო საზოგადოების წევრი; საერთაშორისო სავაჭრო პოლიტიკისა და სამართლის ცენტრის გამგეობის წევრი; საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) გამგეობის წევრი; ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის გამგეობის წევრი; ინდიანას უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა ასოციაციის წევრი; საქართველოს ედმუნდ მასკის პროგრამის სტიპენდიანტთა ასოციაციის წევრი

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები

თამარ ბერუჩაშვილი, ემირ ეთერია, „ევროკავშირის სავაჭრო პოლიტიკის თანამედროვე ტენდენციები და პრიორიტეტები“,  „საქართველოს ეკონომიკა“ (სამეცნიერო - ანალიტიკური ჟურნალი), 2009 (9), გვ. 30, თბილისი, საქართველო

თამარ ბერუჩაშვილი, „ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა: არსი, მიზნები, გამოწვევები“, 2009, სასწავლო მასალა (გამოიცა ევროკავშირის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში)

თამარ ბერუჩაშვილი, „ვაჭრობა და ეკონომიკური ზრდა (თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)“, „საქართველოს ეკონომიკა“ (სამეცნიერო - ანალიტიკური ჟურნალი), 2006 (3), თბილისი, საქართველო

თამარ ბერუჩაშვილი, „საქართველო - ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობები: შესაძლებლობები და გამოწვევები ევროკავშირის გაფართოების შემდეგ“, ეკონომიკა (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამოცემა), 2004 (4), თბილისი, საქართველო

T. Beruchashvili, "European Neighbourhood Policy and Georgia" - GET Publication, 2004 (3), GEPLAC, Tbilisi, Georgia

T. Beruchashvili, "Georgia at edge of the WTO 5th Ministerial Conference", Georgian Economic Trends, GET Publication, 2003, No. 3, Tbilisi, Georgia

T. Beruchashvili, Georgia and WTO (Updated Georgian version), Publication of the Ministry of Foreign Affairs, February, 2003, Tbilisi, Georgia

T. Beruchashvili, L. Lomidze, "Georgia at the WTO 4th Ministerial Conference in Doha, Qatar", Georgian Economic Trends, 2001, No. 3

T. Beruchashvili, "Accession to the WTO: Issues and recommendations for Central Asian and Caucasian economies in translation - The case of Georgia", UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, United Nations, New York, 2001

ფლობს ინგლისურ, რუსულ და ფრანგულ ენებს. 

ჰყავს მეუღლე, ორი შვილი და შვილიშვილი

დაძმობილებული ქალაქები ქუთაისი და ნიუპორტი თანამშრომლობის გაფართოების შესაძლებლობებს განიხილავენ

გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს ელჩის, თამარ ბერუჩაშვილის უელსში განხორციელებული პირველი ვიზიტის ფარგლებში, ელჩი და ქალაქ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია ქ. ნიუპორტის მერიას ეწვივნენ, სადაც შეხვედრები გამართეს ქალაქის მერთან დევიდ ფოუვეზერთან და საკრებულოს ხელმძღვანელთან, დები ვილკოქსთან.


სამხრეთ აფრიკის კეიპის ღვინის რეგიონსა და კახეთს შორის ხელი მოეწერა თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას

19.06.2017 სტელენბოში - სამხრეთ აფრიკის დასავლეთ კეიპის პროვინციაში სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით, კეიპ ტაუნში საქართველოს საპატიო კონსულის, სამხრეთ აფრიკა-საქართველოს სავაჭრო პალატისა და ქვეყნის სხვადასხვა უწყებების ხელშეწყობით, ორი ღონისძიება გაიმართა.


​ათენში საბერძნეთსა და საქართველოს შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე იმსჯელეს

19.06.2017 ქ.ათენი  - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანა ელჩმა საბერძნეთსა და სერბეთის რესპუბლიკებში იოსებ ნანობაშვილმა შეხვედრა გამართა საბერძნეთის რესპუბლიკის სპორტის მინისტრთან გეორგიოს ვასილიადისთან.


​ჯაკარტაში საქართველოს საელჩოს ჩართულობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ინდონეზიის უნივერსიტეტს შორის პარტნიორული ურთიერთობები გაღრმავდება

19.06.2017 ქ.ჯაკარტა -  ინდონეზიაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ინდონეზიის უნივერსიტეტში და საქართველოს საელჩოში გაიმართა ლექციები თემაზე: „პირველი ადამიანები აფრიკიდან: დმანისის (საქართველო) ადრეული პერიოდის ადამიანები“. ლექციები წაიკითხა ფილიპინების უნივერსიტეტის არქეოლოგმა მილენ ლისინგმა, რომელიც ...


„ფიროსმანი“ლიტვის სამეფო თეატრის შესრულებით

19.06.2017 - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ლიტვის ქალაქ ტრაკაის  სამეფო თეატრმა  სპექტაკლი  „ფიროსმანი“ წარადგინა. ლიტვაში  აღნიშნული პროექტი საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით და ლიტვაში არსებული ქართული დიასპორული ორგანიზაცია „კახეთის“ ხელმძ...


ტორონტოში „ქართული საღამო“ გაიმართა

17.06.2017 ტორონტო, კანადა - ​კანადაში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით, საქართველოს პოპულარიზაციის აქციების ციკლმა „ქართული საღამოები“ სტარტი აიღო. „ქართული საღამოების“ პირველი ღონისძიება ქ. ტორონტოში სქარბოროუს მსოფლიო ფილმების ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა, სადაც ნაჩვენები იქნა ქართველი რეჟ...


ბუდაპეშტში უნგრეთ–საქართველოს ბიზნეს ფორუმი გაიმართა

16.06.2017, ბუდაპეშტი - „ევროკავშირი–საქართველოს ბიზნესსაბჭოს“ (EUGBC) ორგანიზებით,  საქართველოსა და უნგრეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებთან და უნგრეთის სავაჭრო–სამრეწველო პალატასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ევროპის სავაჭრო-სამრეწველო პალატათა ასოციაციისა და უნგრეთში საქართველოს საელჩოს ხელშეწ...


საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და საქართველო-ჩინეთის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილე პეკინში სადღესასწაულო კონცერტით აღინიშნა

16.06.2017, პეკინი - ​საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილე, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროსა და ჩინელი ხალხის საზღვარგარეთის ქვეყნებთან მეგობრობის ასოციაციის ორგანიზ...


რუმინეთის პატრიარქმა საქართველოს ელჩი ბუქარესტში საერო პირებისათვის რუმინეთის საპატრიარქოს უმაღლესი ორდენით დააჯილდოვა

14.06.2017, ბუქარესტი - 14 ივნისს, რუმინეთის პატრიარქის დანიელის ინიციატივით, გაიმართა რუმინეთში საქართველოს ელჩთან, ილია გიორგაძესთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ, საქართველოსა და რუმინეთის მართლმადიდებელ ეკლესიებს შორის განსაკუთრებულად ახლო ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და ხელშეწყობისათვის, რუმინეთის პა...


ლიუბლიანაში შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ აფორიზმით ბარელიეფი გაიხსნა

14.06.2017, ლიუბლიანა - ​სლოვენიის დედაქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ, „ნავიე“-ს სკვერში, „მსოფლიოს მზარდი წიგნების“ პროექტის ფარგლებში, გაიხსნა ბარელიეფი შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნიდან“ რამდენიმე აფორიზმით. ღონისძიება მისასალმებელი სიტყვით გახსნეს „მსოფლიოს მზარდი წიგნების&ld...


ლიმაში საქართველოს დამოუკიდებლობისა აღდგენისა და ქართული კინოფილმების ფესტივალისადმი მიძღვნილი მიღება გაიმართა

14.06.2017, ლიმა - ​ლიმაში პერუს რესპუბლიკაში საქართველოს საპატიო კონსულის ორგანიზებით გაიმართა ოფიციალური მიღება, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს დამოუკიდებლობისა აღდგენისა და ქართული კინოფილმების ფესტივალს. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს საქართველოს საპატიო კონსულმა პერუს რესპუბლიკაში პილარ დეზამ ...


​ვენეციის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული ენის და ლიტერატურის შესწავლა მომავალშიც შესაძლებელი იქნება

13.06.2017 - საქართველოს ელჩმა იტალიაში კახა სიხარულიძემ, ვენეციის კა’ ფოსკარის პროფესორ გაგა შურღაიასთან ერთად, შეხვედრა გამართა იტალიის განათლების, უნივერსიტეტისა და კვლევის მინისტრის დიპლომატიურ მრჩეველთან. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა კა’ ფოსკარის უნივერსიტეტში ქართული ენის სწავლების გადარჩენა. წარმატებუ...


ირლანდიაში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე საზეიმო მიღებით აღინიშნა

13.06.2017, დუბლინი - ​დუბლინში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მიღება გაიმართა. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს ირლანდიაში საქართველოს საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა გიორგი ზურაბაშვილმა და დუბლინის ლორდ მერმა ბრენდან კარმა. გამოსვლისას საქართველოს საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა ისაუბრა...


ინდოეთში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი და საქართველო-ინდოეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება გაიმართა

​ინდოეთის ქ. მუმბაის  სასტუმრო „Taj Mahal Palace“-ში, საქართველოს საელჩოს სახელითა და ქ. მუმბაიში საქართველოს საპატიო საკონსულოს მხარდაჭერით, გაიმართა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი და საქართველო-ინდოეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება.


ბრიუსელში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა და საქართველოსა და ბელგიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილეს ფარგლებში ღონისძიებები გაიმართა

9.06.2017, ბრიუსელი - ბრიუსელში, საქართველოსა და ბელგიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილეს ფარგლებში გაიმართა ქართული კლასიკური მუსიკისა და ქართული პოლიფონიის კონცერტი - „გაზაფხულის კონცერტი - ქართული კლასიკური მუსიკა და პოლიფონია“. ბრიუსელში მოღვაწე ქართველმა პიანისტმა, ნანა ქუბინიძემ და ტენორ...


კვიპროსში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და საქართველო-კვიპროსს შორის დიპლომატიურ ურთიერთობების 25 წლისთავი საზეიმო მიღებით აღინიშნა

9.06.2017, ნიქოზია - ქ. ნიქოზიაში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა და საქართველო-კვიპროსს შორის დიპლომატიურ ურთიერთობების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება გაიმართა. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა რევაზ ლომინაძემ და კვიპროსი...


საქართველო-ბულგარეთის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის იუბილეს ფარგლებში ქ. სოზოპოლში გამოფენა და კინოჩვენება გაიმართა

9.06.2017, სოზოპოლი - საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიებების ფარგლებში, ბულგარეთის შავი ზღვის ქალაქ სოზოპოლში, ტურისტული სეზონის გახსნით ფესტივალზე,  საქართველოს საელჩომ გამართა თემატური ფოტოგამოფენა - „Spectecular Georgia&rd...


ირლანდიაში საქართველოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული გიორგი ზურაბაშვილი ირლანდიელ ევროპარლამენტარს ბრაიან ჰეიესს შეხვდა

8.06.2017, დუბლინი - ​2017 წლის 8 ივნისს, ირლანდიაში საქართველოს საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა გიორგი ზურაბაშვილმა შეხვედრა გამართა ირლანდიელ ევროპარლამენტართან ბრაიან ჰეიესთან.


საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში აღნიშნავენ

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობენ მსოფლიოს დედაქალაქებშიც, სადაც საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები ამ დღეს სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნავენ.


კოპენჰაგენში საქართველო-დანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართა

25.05.2017б კოპენჰაგენი - კოპენჰაგენში, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა და საქართველო-დანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართა.