იტალიის რესპუბლიკამ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა

დღეს, 26 ნოემბერს, იტალიის რესპუბლიკის სენატმა   საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა.

 

სენატამდე, 2015 წლის 29 ივლისს, აღნიშულ საკითხს იტალიის რესპუბლიკის დეპუტატთა პალატამ უყარა კენჭი.

 

აღსანიშნავია, რომ  საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას იტალიის პარლამენტის ორივე შტომხმათა უმრავლესობით, პირველივე მოსმენით დაუჭირა მხარი.

 

იტალიის რესპუბლიკა ევროკავშირის 27- სახელმწიფოა, რომელმაც ეს პროცედურა დაასრულა.

[Error loading the control 'Repeater', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT TOP 5 * FROM View_CONTENT_News_Joined WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND ((CategoryId=) AND (DocumentID != '')) AND ([Published] = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/News/%') AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture) ORDER BY NewsReleaseDate DESC

Caused exception:
Incorrect syntax near ')'.