საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა

2016 წლის 5 აგვისტოს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ შეხვედრა გამართა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგის სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფთან.

მხარეებმა ისაუბრეს ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების კუთხით საქართველოს მიერ მიღწეულ მნიშვნელოვან შედეგებსა და სამომავლოდ განსახორციელებელ ღონისძიებებზე. მინისტრმა ხაზი გაუსვა  არასამთავრობო სექტორის როლს საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესში და აღნიშნა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მაქსიმალურად იქნებიან ჩართული ასოცირების ახალი დღის წესრიგის შემუშავებაში.


 
[Error loading the control 'Repeater', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT TOP 5 * FROM View_CONTENT_News_Joined WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND ((CategoryId=) AND (DocumentID != '')) AND ([Published] = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/News/%') AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture) ORDER BY NewsReleaseDate DESC

Caused exception:
Incorrect syntax near ')'.