სერბეთის პარლამენტმა „საქართველოს მთავრობასა და სერბეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი/ოფიციალური პასპორტების მფლობელთათვის ვიზის მიღებისგან გათავისუფლების შესახებ‘‘ შეთანხმების რატიფიკაცია მოახდინა

2015 წლის 2 ივნისს სერბეთის პირველი ვიცე პრემიერ-მინისტრის და საგარეო საქმეთა მინისტრის ივიცა დაჩიჩის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში, ხელი მოეწერა „საქართველოს მთავრობასა და სერბეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი/ოფიციალური პასპორტების მფლობელთათვის ვიზის მიღებისგან გათავისუფლების შესახებ‘‘ შეთანხმებას.
 
ქართულმა მხარემ ზემოაღნიშნულ შეთანხმებაზე საქართველოს მიერ შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების დასრულების შესახებ აცნობა სერბულ მხარეს, ხოლო სერბეთის პარლამენტმა, თავის მხრივ, დღეს, 2015 წლის 4 დეკემბერს, 148 ხმით არცერთის წინააღმდეგ მოახდინა ზემოაღნიშნული შეთანხმების რატიფიკაცია. 
 

[Error loading the control 'Repeater', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT TOP 5 * FROM View_CONTENT_News_Joined WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND ((CategoryId=) AND (DocumentID != '13337')) AND ([Published] = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/News/%') AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture) ORDER BY NewsReleaseDate DESC

Caused exception:
Incorrect syntax near ')'.