სტიქიით შედეგად დაზარალებულების დასახმარებლად

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს დედაქალაქში მომხდარი სტიქიის გამო, რომელმაც იმსხვერპლა  ადამიანების  სიცოცხლე,  არიან დაშავებულები და კვლავ გრძელდება უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ძებნა.

2015 წლის ივნისს დატრიალებული სტიქიის შედეგად მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა დედაქალაქს. დაზიანებულია და ფაქტობრივად განადგურებულია მისი ინფრასქტუქრურის ნაწილი - თბილისის ზოოპარკი, ვერეს ხეობაში მდებარე მაგისტრალური გზატკეცილი, ასევე მიმდებარე ქუჩებზე მდებარე საცხოვრებელი ტერიტორიები, მათ შორის საცხოვრებელი სახლები.

საგარეო საქმეთა სამინისტრო უსამძიმრებს გარდაცვლილთა ოჯახებს. უწყების ცენტრალური აპარატი საზღვარგარეთ საქართველოს საელჩოებისა და საქართველოში აკრედიტებული მისისების სრული ჩართულობით, კოორდინირებულად მუშაობს მთავრობის შესაბამის სამსახურებთან, რათა დროულად იქნას აღმოფხვრილი სტიქიის შედეგები და ეფექტურად წარიმართოს  აღდგენითი სამუშაოები.

სამინისტროს თანამშრომლები, მათ შორის საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლები  და მათი უცხოელი მეგობრები გამოთქვამენ სურვილს ფინანსური დახმარება გაუწიონ დაზარალებულ მოსახლეობას და  დედაქალაქს ამ მძიმე ჟამს. ვაქვეყნებთ ანგარიშის ნომერს, სადაც დაინტერესებულ მსურველს შუძლია გაიღოს დონაცია.

ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით, სახელმწიფო ხაზინაში სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად გახსნილია სპეციალური ანგარიშები როგორც ეროვნულ, ისე უცხოურ ვალუტაში.

სახელმწიფო ხაზინაში ასევე ცალკე ანგარიშია გახსნილი თბილისის ბიუჯეტში თანხების გადასარიცხად, რომელიც განკუთვნილია სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად. 

იხილეთ ანგარიშის ნომრები სახელმწიფო ხაზინაში:

თბილისის ბიუჯეტი - (კერძო კომპანიები, ფიზიკური პირები, ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები თბილისის ბიუჯეტს (ლარი) 
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში; 
ბანკის კოდი: TRESGE22; 
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 300773271 (სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა)

სახელმწიფო ბიუჯეტი (კერძო კომპანიები, ფიზიკური პირები)
მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტს (ლარი) 
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში; 
ბანკის კოდი: TRESGE22; 
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 302003271 (სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა)

სახელმწიფო ბიუჯეტი (სსიპ-ები, ააიპ-ები):
მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ები)-დან სახელმწიფო ბიუჯეტში (ლარი)
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში; 
ბანკის კოდი: TRESGE22; 
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 302003508 (გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან  -  მიმდინარე)

სახელმწიფო ბიუჯეტი (უცხო სახელმწიფოები, საელჩოები):
მიმდინარე უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები (ლარი)
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში; 
ბანკის კოდი: TRESGE22; 
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 302003003 (უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - მიმდინარე დანიშნულების)

სახელმწიფო ბიუჯეტი - (ნებისმიერი ორგანიზაცია)

Intermediary:  
FEDERAL RESERVE BANK OF  NEW  YORK, USA (USD)
SWIFT CODE: FRNYUS33
ACC: 021087992 GEORG
Beneficiary’s bank:  
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA 
IBAN: GE65NB0331100001150207

სახელმწიფო ბიუჯეტი - (ნებისმიერი ორგანიზაცია)
Intermediary: 
DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE (EUR)
SWIFT CODE: MARKDEFF
ACC: 5040040060
Beneficiary’s bank:  
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary:  MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
IBAN: GE65NB0331100001150207

ფიზიკურ პირებს თანხის გადმორიცხვა შეუძლიათ შემდეგ ანგარიშებზე:

„ლიბერთი ბანკი“

ადგილობრივი გადარიცხვებისთვის (ვალუტა- ლარი):
GE27LB0010045017001717
LBRTGE22

საერთაშორისო გადარიცხვებისთვის (ვალუტა - USD, EUR, GBP): 
JSC LIBERTY BANK
SWIFT: LBRTGE22
GE27LB0010045017001717

“თი-ბი-სი ბანკი” GE67TB1100000036082020
საერთაშორისო გადარიცხვებისთვის (ვალუტა - USD, EUR):
JSC TBC BANK
SWIFT: TBCBGE22
GE34 TB11 0000 0361 8088 08 – EUR
GE67 TB11 0000 0036 0820 20 – USD
NAME OF BENEFICIARY: 'CHARITY ASSOCIATION TBC' UNION