დანიაში საქართველოს ელჩმა აღმოსავლეთ ევროპაში უსაფრთხოების პოლიტიკის გამოწვევების შესახებ ლექცია წაიკითხა

12.09.2018 დანია - დანიის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა გიგი გიგიაძემ ქალაქ ოდენსეში მდებარე, სამხრეთ დანიის უნივერსიტეტში (SDU) წაიკითხა ლექცია „უსაფრთხოების პოლიტიკის გამოწვევები აღმოსავლეთ ევროპაში“. 

გიგი გიგიაძემ უნივერსიტეტის უსაფრთხოებისა და სამართლის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებთან ისტორიულ კონტექსტში საქართველოს და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევებსა და მათი გადაჭრის გზებზე ისაუბრა. 

აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები დიდი როლს თამაშობს ევროპელ ახალგაზრდებში კავკასიის რეგიონში მიმდინარე პროცესების შესახებ ცნობიერების ამაღლების კუთხით.
[Error loading the control 'Repeater', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT TOP 5 * FROM View_CONTENT_News_Joined WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND ((CategoryId=) AND (DocumentID != '')) AND ([Published] = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/News/%') AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture) ORDER BY NewsReleaseDate DESC

Caused exception:
Incorrect syntax near ')'.