ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვაკანტურ თანამდებობებზე დასანიშნ პირთა შესარჩევი კონკურსის შესახებ

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვაკანტურ დიპლომატიურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ ღია კონკურსში მონაწილეთათვის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსდა დეტალური ინფორმაცია გამოცდის დროის, ადგილის, შეფასების კრიტერიუმებისა და გამოცდაზე მოქცევის წესების შესახებ.

გამოსაცდელებს შეუძლიათ აღნიშნული ინსტრუქციები იხილონ შემდეგ ბმულზე: http://www.naec.ge/uploads/postData/MORE/sss.pdf