ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვაკანტურ თანამდებობებზე დასანიშნ პირთა შესარჩევი კონკურსის შესახებ

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვაკანტურ დიპლომატიურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ ღია კონკურსში მონაწილეთათვის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსდა დეტალური ინფორმაცია გამოცდის დროის, ადგილის, შეფასების კრიტერიუმებისა და გამოცდაზე მოქცევის წესების შესახებ.

გამოსაცდელებს შეუძლიათ აღნიშნული ინსტრუქციები იხილონ შემდეგ ბმულზე: http://www.naec.ge/uploads/postData/MORE/sss.pdf

 

 

ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვაკანტურ თანამდებობებზე დასანიშნ პირთა შესარჩევი კონკურსის მეორე წერითი გამოცდის თარიღსა და გამოცდის ადგილთან დაკავშირებით

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვაკანტურ დიპლომატიურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ ღია კონკურსში მონაწილეთათვის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსდა დეტალური ინფორმაცია მეორე წერითი გამოცდის თარიღთან, დროსა და გამოცდის ადგილთან დაკავშირებით. გამოსაცდელებს შეუძლიათ აღნიშნული ინსტრუქციები იხილონ შემდეგ ბმულზე: http://naec.ge/#/ge/post/1604

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი