მედიის გამოხმაურება „ამბასადორიალი 2017-ზე“

18 ივლისი

Interpressnews.ge

News.ge

Agenda.ge

Rustavi2.ge

imedinews.ge

pia.ge

newspress.ge

info9.ge

საზოგადოებრივი მაუწყებელი

ipress.ge

kvira.ge

ghn.ge

on.ge

newposts.ge

commersant.ge

sputnil-georgia.com

Netgazeti.ge

Geonews.ge

Pirveliradio.ge

19 ივლისი

interpressnews.ge

rustavi2.ge

საზოგადოებრივი მაუწყებელი

Geonews.ge

pia.ge