მისამართი: 0118 საქართველო, თბილისი, შ. ჩიტაძის ქ. 4

ტელ: (+995 32) 2945000

ფაქსი: (+995 32) 2945001

 Security code

საკონსულო დეპარტამენტის ცხელი ხაზი


საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთიანი საინფორმაციო ცენტრი: (+995 32) 2 94 50 00

თუ თქვენ დაუკავშირდით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრს არასამუშაო საათებში (შაბათ-კვირას, უქმე დღეებში და 18:00-09:00 საათებში) და ფლობთ ინფორმაციას:

  • საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქის გარდაცვალების;
  • სხეულის მძიმე დაზიანების;
  • ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის;
  • უბედური შემთხვევის;
  • საზღვარგარეთ მყოფი არასრულწლოვანი მოქალაქის;
  • საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქის ტრეფიკინგის ფაქტის შესახებ;

გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საქართველოს საელჩოს შესაბამის ქვეყანაში. საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ: https://mfa.gov.ge/MainNav/MediaCenter/Consular-Hotline.aspx

სხვა შემთხვევაში დაგვიკავშირდით სამუშაო საათებში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 09:00-18:00 საათამდე, ან დატოვეთ ხმოვანი შეტყობინება.

ელექტრონული ფოსტის მისამართია: consulinfo@mfa.gov.ge

https://www.geoconsul.gov.ge/ka/contact  


მინისტრის სამდივნო

სამდივნოს უფროსი – 
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 10-20

 

პოლიტიკური დეპარტამენტი

დირექტორი – დავით კერესელიძე
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 11-06; 11-14

 

ამერიკის დეპარტამენტი

დირექტორი – ხათუნა კვესელავა
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 15-02; 15-09

 

ევროპის დეპარტამენტი

დირექტორი –ნინო ბარათაშვილი
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 14-03; 14-16;

 

მეზობელი ქვეყნების დეპარტამენტი

დირექტორი – მალხაზ მიქელაძე
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 17-03; 17-10; 11-11

 

აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნების დეპარტამენტი

დირექტორი – ალექსანდრე ნალბანდოვი
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 16-04, 16-07

 

ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნების დეპარტამენტი

დირექტორი – ზურაბ ალექსიძე
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 17-07; 17-08

 

ევროინტეგრაციის გენერალური დირექტორატი

გენერალური დირექტორი – ირაკლი ყურაშვილი
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 13-13; 13-12

 

ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი

დირექტორი – ზურაბ ხამაშურიძე
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 13-13; 13-12

 

ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის და სექტორული ინტეგრაციის დეპარტამენტი

დირექტორი – დავით ბუჯიაშვილი
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 32-14; 32-08

 

საინფორმაციო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის გენერალური დირექტორატი

გენერალური დირექტორი – მარინე ნარჩემაშვილი
Email: inform@mfa.gov.ge

 

პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტი

დირექტორი – ნატალია მაღრაძე
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 21-02; 21-05

 

სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი

დირექტორი – ვეკა მოდებაძე
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 11-05; 11-08

 

უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტი

დირექტორი – თორნიკე ფარულავა
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 12-04; 12-05

 

საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტი

დირექტორი – შალვა ცისკარიშვილი
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 18-02; 18-15; 18-17, 12-12; 18-21

 

საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტი

დირექტორი – ნოშრევან ლომთათიძე
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 19-03; 19-07

 

საერთაშორისო კულტურულ და ჰუმანიტარულ ურთიერთობათა დეპარტამენტი

დირექტორი – ქეთევან კანდელაკი
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 19-12; 19-14

 

საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტი

დირექტორი – ირინე ბართაია
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 20-06; 20-07

 

დიპლომატიური პროტოკოლის დეპარტამენტი

დირექტორი – ბესო დევდარიანი
ცხელი ხაზი: (+995 32) 294 50 70

 

საკონსულო დეპარტამენტი

დირექტორი – გიორგი (გოგა) ტაბატაძე
ცხელი ხაზი: (+995 32) 294 50 50

 

დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

დირექტორი – მუხრან გულაღაშვილი
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 31-03; 31-02

 

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

დირექტორი – ირმა ქევხიშვილი
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 24-08; 24-11

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

დირექტორი – გიორგი ნაცვლიშვილი
Email: mfageo@mfa.gov.ge

 

იურიდიულ საკითხთა და პარლამენტთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

დირექტორი – თეა ლეკვეიშვილი
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 26-02; 26-03

 

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

დირექტორი – გიორგი თვალავაძე
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 27-03

 

საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგებლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

დირექტორი – პაატა ბატიაშვილი
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 29-02; 29-03

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

სამსახურის უფროსი: გიორგი ექიზაშვილი
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 30-00

 

სსიპ – ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი

დირექტორი – ირინე დახუნდარიძე
ტელ.: (+995 32) 294 5000 ext: 23-97; 23-98

 

სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო

დირექტორი – ნიკოლოზ მემანიშვილი

 

სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

დირექტორი – თამარ წულეისკირი
ტელ: (+995 32) 2 158 100