სავიზო ინფორმაცია აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეებს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გასამგზავრებლად ვიზა არ ესაჭიროებათ.

ის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე დარჩებიან 15 დღეზე მეტ ხანს, უნდა გაიარონ რეგისტრაცია მიგრაციის სამსახურში. ამის თაობაზე მათ საზღვარზე გადაეცემათ შეტყობინება.
 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.gov.az

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურის ვებ–გვერდი: http://www.migration.gov.az

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში უცხოური ვალუტის შეტანა-გატანის ახალი რეგულაციები ამოქმედდა