სავიზო ინფორმაცია ანდორას სამთავროში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეებს,ანდორის სამთავროში გასამგზავრებლად ვიზა არ ესაჭიროება.მაგრამ, 
ანდორის სამთავროს ტერიტორიაზე შესვლა შესაძლებელია მხოლოდ საფრანგეთის რესპუბლიკის ან ესპანეთის სამეფოს ტერიტორიის გავლით.ხოლო ვინაიდან, ანდორის სამთავრო არ წარმოადგენს შენგენის ხელშეკრულების წევრ ქვეყანას.საქართველოს მოქალაქეს ესაჭიროება სულ მცირე შენგენის წევრი სახელმწიფოების ორჯერადი შესვლა-გასვლის ვიზა,ანდორაში გასამგზავრებლად.

 

ანდორის სამთავროს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.exteriors.ad/