სავიზო ინფორმაცია ბანგლადეშში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ბანგლადეშის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mofa.gov.bd/

ბანგლადეშის ვიზების გაცემა ხორციელდება ქ.ანკარაში: http://www.bangladootankara.org.tr/