სავიზო ინფორმაცია ბარბადოსში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება ბარბადოსში 28 დღემდე ვადით ვიზა არ ესაჭიროება.

ბარბადოსის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდი: http://www.foreign.gov.bb/