ინფორმაცია ბაჰამის თანამეგობრობაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

 

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება ბაჰამებზე  3 თვემდე ვადით ვიზა არ ესაჭიროება.

ბაჰამის თანამეგობრობის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდი: http://mofa.gov.bs/consular-services/not-need-visas-enter-bahamas/