ინფორმაცია ბოსნიასა და ჰერცეგოვინაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

 

2017 წლის 14 ოქტომბრიდან საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ ბოსნია და ჰერცეგოვინაში უვიზოდ გამგზავრება 90 დღით ყოველი 180 დღის განმავლობაში.
 

თურქეთის რესპუბლიკაში ბოსნია და ჰერცეგოვინის გენერალური საკონსულოს კოორდინატები:

Dikilitaş Mah., Yeni Gelin Sok.No:6, Ap. No:24 Kat 3, 34342 Beşiktaş, Istanbul, Türkiye
Tel: +(90212) 2366892, 2366934, 2363108, 2363108
http://www.mfa.ba/

ბოსნია და ჰერცოგოვინას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mvp.gov.ba/