სავიზო ინფორმაცია ბუტანის სამეფოში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ბუტანის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.gov.bt/visa