სავიზო ინფორმაცია განას რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება განას რესპუბლიკაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული,საქმიანი და ა.შ).

ვიზა გაიცემა ქ.ანკარაში (თურქეთის რესპუბლიკა) განას რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

 • სავიზო განაცხადის ფორმა 4 ასლი (მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე ივსება შესაბამისი სავიზო განაცხადის ფორმა)
 • მოწვევა/წერილი მომწვევი პირისგან/ორგანიზაციიდან მგზავრობის მიზნის და ხანგრძლივობის აღნიშვნით;
 • კერძო ვიზიტის შემთხვევაში- მიმწვევის სტატუსის განმსაზღვრელი დოკუმენტები;
 • 4 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
 • ყვითელი ციებ-ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი;
 • საკონსულო მოსაკრებელი:
  ერთჯერადი 3 თვიანი ვიზა: 60 ევრო;
  მრავალჯერადი 3 თვიანი ვიზა: 75 ევრო;
   

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე, დამატებითი დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია საელჩოს ვებ–გვერდზე: https://www.ghanaembassy.com.tr/visa-application/ 

ქ. ანკარაში (თურქეთის რესპუბლიკა) განას რესპუბლიკის საელჩოს კოორდინატები:
ტელ: +90(312) 436 07 71; +90(312) 442 54 79; +90(312) 236 28 97;
ფაქსი: +90(312) 441 85 69; 
მისამართი: Ilkbahar Dist. 606`th St. No: 10 Oran Cankaya/Ankara
ელ.ფოსტა: ankara@mfa.gov.gh