სავიზო ინფორმაცია ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის


ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში შესასვლელი ტურისტული კატეგორიის ვიზები გაიცემა სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას 15 დღის მოქმედების ვადით.
ერთჯერადი ვიზის ღირებულებაა $25, ხოლო მრავალჯერადის $35.
 

ეგვიპტეში  პირადი მოხმარების მედიკამენტების შეტანის  წესების ზოგადი სახელმძღვანელო:

 

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის საელჩოს კოორდინატები .ერევანში:

მისამართი: 6a Sepuhi St. 375 028, Yerevan, Armenia

ტელ: +374 10 22 67 55, +374 10 22 01 17, +374 10 27 82 13

ფაქსი: +374 10 22 64 25

ელ ფოსტა: embassy.yerevan@mfa.gov.eg
 

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.gov.eg/mfa_portal/en-gb/