სავიზო ინფორმაცია ვენესუელაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ვენესუელას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mre.gov.ve/