სავიზო ინფორმაცია ზამბიის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ზამბიის რესპუბლიკის ვიზის მიღება შესაძლებელია ქ. მოსკოვში (რუსეთის ფედერაცია) ზამბიის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.