ინფორმაცია ინდონეზიის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

 

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება ინდონეზიის რესპუბლიკაში შეუძლია ვიზის გარეშე გაემგზავროს და იმყოფებოდეს ინდონეზიის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არა უმეტეს 30 (ოცდაათი) დღისა, იმ პირობით თუ საქართველოს მოქალაქის მგზავრობის მიზანს წარმოადგენს: ტურიზმი, ოჯახის წევრების მონახულება, სოციალური მიზანი, ხელოვნება და კულტურა, სამთავრობო ვიზიტი, სემინარში მონაწილეობის მიღება, კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება, ლექციის კითხვა, ინდონეზიაში განლაგებული სათაო ოფისის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში მონაწილეობის მიღება, ტრანზიტი. 

უვიზოდ მგზავრობის შემთხვევაში, საქართველოს მოქალაქემ თან უნდა იქონიოს:

  • პასპორტი, რომლის მოქმედების ვადა მინიმუმ 6 თვით უნდა აღემატებოდეს დაგეგმილი მოგზაურობის დასრულების თარიღს;
  • დახურული ბილეთი;
 
იმ შემთხვევაში თუ თქვენი მგზავრობის მიზანი არ არის წარმოდგენილი ზემოაღნიშნულ სიაში უნდა მიიღოთ ინდონეზიის რესპუბლიკის შესაბამისი კატეგორიის ვიზა.

ინდონეზიის ვიზები გაიცემა ქ. კიევში (უკრაინა) ინდონეზიის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

 
ინდონეზიის რესპუბლიკის საელჩოს კოორდინატები . კიევში:
მისამართი: 8 Otto Shmidta Street, 04107 Kyiv, Ukraine
ტელ: (+380-44) 206-54-90/91, 206-54-46/47;
ფაქსი: (+380-44) 206-54-40;
ელ-ფოსტა: indonesia@kbri.kiev.ua; kyiv.kbri@kemlu.go.id
ვებ-გვერდი: http://www.kemlu.go.id/kyiv/en/default.aspx
 
ინდონეზიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.kemlu.go.id/en/default.aspx  

 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!