სავიზო ინფორმაცია იორდანიის სამეფოში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

იორდანიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.jordan.gov.jo/wps/portal

საქართველოს მოქალაქეს იორდანიის სამეფოში შესასვლელი ერთჯერადი ვიზის მიღება შეუძლია საზღვრის გადაკვეთისას. ვიზის საფასური შეადგენს 40 იორდანულ დინარს (დაახლოებით 60 აშშ დოლარი)