სავიზო ინფორმაცია ირლანდიაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება ირლანდიაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

2017 წლის 9 ივნისიდან საქართველოს მოქალაქეებს მესამე ქვეყნებში მოგზაურობისა ირლანდიაში ტრანზიტის შემთხვევაში ესაჭიროებათ ირლანდიის სატრანზიტო ვიზა.
 

ირლანდიის ვიზები გაიცემა ქ.სოფიაში (ბულგარეთის რესპუბლიკა) ირლანდიის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

 • მოწვევა
 • სავიზო განაცხადის ფორმა: https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome2.aspx
 • პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
 • 2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე თეთრ ფონზე;
 • სამოგზაურო დაზღვევა არანაკლებ 30 000.00 ევროსი (ორიგინალი და მისი ასლი)
 • თუ გიწვევთ ნათესავი, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ: დაბადების მოწმობა ნოტარიულად დამოწმებული შესაძებელია დოკუმენტის აპოსტილი იქნას მოთხოვნილი).
 • ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით).
 • ფინანსური უზრუნველყოფა (უკანასკნელი 6 თვის ხელფასის ამონაწერი, საკრედიტო ბარათის და საბანკო ანგარიშის შესახებ ცნობა).
 • სასტუმროს ჯავშანი;
 • ბილეთის ჯავშანი;
 • საკონსულო მოსაკრებელი 60 ევრო;
 • არასრულწოვანის შემთხვევაში:
 • მშობლების თანხმობა შვილის მგზავრობაზე ირლანდიაში, ინგლისურად ნათარგმნი და დამოწმებული;

საელჩოში საბუთების ჩაბარება უნდა მოხდეს უშუალოდ განმცხადებლის მიერ;

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე, დამატებითი დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია საელჩოს ვებ–გვერდზე: http://www.embassyofireland.bg

ქ.სოფიაში (ბულგარეთის რესპუბლიკა) ირლანდიის საელჩოს კოორდინატები:
მისამართი: Platinum Business Centre, 26 – 30 Bacho Kiro Street, Sofia 1000.
Tel: 00359 2 985 3425
Fax: 00359 2 983 3302

ირლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.foreignaffairs.gov.ie/home/index.aspx

ირლანდიის საელჩოს ვებ–გვერდი ქ.სოფიაში: http://web.dfa.ie/home/index.aspx?id=35054