სავიზო ინფორმაცია კამბოჯის სამეფოში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება კამბოჯის სამეფოში შეუძლია ტურსიტული და ტრანზიტული ვიზები მიიღოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: www.evisa.gov.kh

 

კამბოჯის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfaic.gov.kh/evisa/Default.aspx
კამბოჯის სამეფოს ტურიზმის სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.tourismcambodia.org/