სავიზო ინფორმაცია კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ვიზის მისაღებად საჭირო ინფორმაცია:
http://www.spr.ru/ramenki/posolstvo-i-konsulskiy-otdel-severnoy-korei-v-moskve.html