სავიზო ინფორმაცია ლაოსში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ლაოსის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mofa.gov.la/