სავიზო ინფორმაცია ლიბანის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეს ლიბანის რესპუბლიკაში შესასვლელი ვიზის მიღება შეუძლია საზღვრის გამშვები პუნქტის გადაკვეთისას.

ლიბანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.emigrants.gov.lb/