სავიზო ინფორმაცია ლიბიაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ლიბიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.foreign.gov.ly/online/