სავიზო ინფორმაცია მალაიზიაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქე მალაიზიის ვიზას (30 დღემდე მოქმედების ვადით) მიიღებს საზღვრის კვეთის დროს .

მალაიზიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.kln.gov.my/web/guest/home