სავიზო ინფორმაცია პაკისტანის ისლამურ რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mofa.gov.pk/

პაკისტანში გასამგზავრებელი ვიზის მიღება შესაძლებელია ქ. ბაქოში არსებული საელჩოს მეშვეობით: http://www.mofa.gov.pk/
 

ასევე პაკისტანის ისლამურ რესპუბლიკაში მოკლევადიანი მიზნით მგზავრობის შემთხვევაში, საქართველოს მოქალაქეებისთვის შესაძლებელია პაკისტანის ელექტრონული ვიზის მიღება.

ვიზის მიღება შესაძლებელია შესაბამისი დოკუმენტების ატვირთვით და სავიზო განაცხადის შევსებით შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://visa.nadra.gov.pk/