სავიზო ინფორმაცია პარაგვაის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

პარაგვაის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mre.gov.py/es/inicio_es.asp