სავიზო ინფორმაცია რუანდის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

რუანდის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.minaffet.gov.rw/

ქ. ბერლინში რუანდის რესპუბლიკის საელჩოს ვებ–გვერდი: http://www.rwanda-botschaft.de/consular-services/visa/