სავიზო ინფორმაცია საუდის არაბეთის სამეფოში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საუდის არაბეთის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mofa.gov.sa/

საუდის არაბეთის სამეფოში შესასვლელი ვიზების გაცემა ხორციელდება ქ.ბაქოსა და ანკარაში არსებულ საელჩოებში:

http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/SaudiMissionsAbroad/SaudiEmbassiesAbroad/Asia/Pages/EmbassyID40938.aspx

http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/SaudiMissionsAbroad/SaudiEmbassiesAbroad/Asia/Pages/EmbassyID40871.aspx