ინფორმაცია სერბეთში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

 
საქარველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება სერბეთში, ვიზის გარეშე შეუძლია შევიდეს და დარჩეს სერბეთის ტერიტორიაზე შესვლის დღიდან არაუმეტეს 90 დღისა 180 დღის განმავლობაში. 

მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე, დამატებითი ინფორმაცია განთავსებულია სერბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე: http://mfa.rs/en/consular-news-from-front-page/115-consular-news/17553-abolished-visas-for-citisens-of-georgia-holders-of-ordinary-passport 


 

ქ.კიევში (უკრაინა) სერბეთის რესპუბლიკის საელჩოს კოორდინატები:
Ul. VOLOSKA 4, 04070 KIJEV, UKRAINE
Dusan Lazic, Ambassador
Phone: +38044 / 425-60-60; 425-60-15;
Fax: +38044 / 425-60-47; +38044 / 417-55-10
web: www.ambasadasrbije.kiev.ua
E-mail: (Embassy): ambars@ukr.net
E-mail: (Consular section): konzrs@ukr.net
სერბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.gov.rs/