სავიზო ინფორმაცია სომალის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

სომალის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.somaligov.net/