სავიზო ინფორმაცია სომხეთის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველსო მოქალაქეს სომხეთის რესპუბლიკაში გასამგზავრებლად ვიზა არ ესაჭიროება.

სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.armeniaforeignministry.am/